Thursday, July 27, 2006

Glädjande iaktagelse

Vid vår dagliga vandring utefter Vetlandas sköna gångstig vid bäcken, träffade vi på två stycken mycket glada och trevliga herrar som matade änderna.

När vi kom närmare dem visade det sig vara två av våra vänner i stan som tillhör det s.k. A-laget.

Denna glädje och djurvänlighet var inte att ta miste på. Även om det för många kan kännas störande med deras tillvaro i staden bor det åtmindstone goda hjärtan i dessa två.

Min tro på att vi skall kunna hitta bättre sysselsättning för dessa står fast och kanske rent av skall vi om vi får möjlighet även finna lämpliga arbetstillfällen för dessa människor som har en inte alltför meningsfull livssittuation.

Jag blev riktigt glad!

Lars-Olof

1 Comments:

Blogger ddumping said...

Great site lots of usefull infomation here.
»

8:24 AM  

Post a Comment

<< Home