Thursday, August 10, 2006

Sann styrka.

Ett samhälle, en företeelse, en organisation, en familj o.s.v. är ej starkare än sin svagaste länk.
Mångfald ger styrka och har flera infallsvinklar att möta uppkomna svårigheter.
Enfald är inget annat än enfald och i betraktarens ögon är det uppvisad svaghet.
Den som gapar över mycket brukar oftast förlora hela stycket.
Samarbete, kommunikation och respekt är grundvalar i en fungerande demokrati.

Ovanstående lämnar tolkningsföreträde för den som läser det.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home