Sunday, August 13, 2006

Länstrafikens avtal

Det finns en överenskommelse mellan kommunerna i länet om att sjukresor och färdtjänst ska samordnas i ett bolag.

Länstrafiken tog hem entreprenaden och är nu ansvarig för verksamheten fram till och med 2010. De som på olika sätt är i kontakt med sjukresor och färdtjänst vet att det är ständiga problem.

Bolaget hävdar dock att det fungerar bra, till 96 procent. Att fyra procent får vänta i timmar, blir bortglömda eller på annat sätt drabbas verkar inte vara något bekymmer.

Som jag ser det har Länstrafiken en chans att rädda det hela genom att omgående få trafiken att fungera bättre.
Blir det inte bättre menar jag att färdtjänsten och sjukresorna åter måste delas.

Landstinget får ta sjukresorna och de enskilda kommunerna ta hand om färdtjänsten, precis som tidigare. Vetlanda kommun ska alltså, som övriga kommuner i länet, ha en egen färdtjänstcentral och använda sig av de lokala taxibolagen när beställningarna ska göras.

Detta är kalla fakta.

Jag tycker det är bedrövligt att dålig skötsel på denna sektor inte är nog skäl för att säga upp ett avtal omgående.

Lars-Olof Reinfeldt

0 Comments:

Post a Comment

<< Home