Wednesday, August 23, 2006

Politikerns största glädje

Med glädje kan jag se att jag kunnat hjälpa en människa.

Arne bad mig att hjälpa honom att lyfta fram den hopplösa känsla många känner när deras tillvaro slås i spillror av myndigheters beslut trots att en god vilja till ett drägligt liv är stor.

Kontakten är skapad och inom kort får Arne ut sina upplevelser och kan på så vis förändra Sverige till det bättre.

Politikern får aldrig släppa kontakten med människorna och verkligheten.

Lars-Olof Reinfeldt (m)

0 Comments:

Post a Comment

<< Home