Tuesday, September 05, 2006

Vetlanda är en guldgruva

Många klagar på politiker. De kan inget. De vill inget. De gör inget och när de gör något så är det felsatsningar.
Snacket går från man till man som själva skulle ha gjort betydligt bättre.

Det kan ligga en hel del sanning i detta. Kanske är det så att vi tror politiker skall lösa alla problem, göra rätt i alla lägen. De är inte mer än människor och det måste vi få möjlighet att inse.

Var ligger då lösningarna?

Ju mer jag lyssnar på folk så förstår jag att lösningarna finns mitt ibland oss själva.

Rune med infrastrukturen, Arne med erfarenhet från arbetslivets mödor, Yvonne med kunskapen hos de gamla, Pernilla bland barnen i skolan.

Det är här vi finner nutiden och framtidens lösningar.

Politiker som lyssnar, tar del av och finns bland människorna i vardagen.

Den sortens politiker som som har visioner och samtidigt kopplar det till människornas erfarenheter just nu. Då slipper vi politikerförakt och har en mer realistisk uppfattning vad det är för ena filurer.

Guldklimparna finns mitt ibland oss och i Vetlanda tror jag att vi är särskilt gynnade.

Lars-Olof Reinfeldt (m)
www.reinfeldt.org

0 Comments:

Post a Comment

<< Home