Friday, September 01, 2006

Anders Blomqvist och vänsterpartiet

Tack Anders, för trevlig och bra diskussion i Karlstorp.

Människor med olika åsikter ska respektera varandra, man når ingen framgång med avvogsamhet och förakt.

I mångt och mycket hade vi samma syn på, att politikers största uppgift är att forma ett samhälle som tar tillvara alla innevånares rätt till existens och ett gott och värdigt liv där alla respekterar varandras unika värde.

En politik som garanterar samhällets skyldighet till en grundtrygghet när inte ens egen förmåga räcker till.

Hade vi pratat lite till tror jag att även du hade insett att varje människa ska bestämma över sin egen kropp och den eventuella vård som är nödvändig. För vi är ju alla olika och samhället ska aldrig få leka Gud Fader och sätta sig över den lilla människan som vi innerst inne alla förstår att vi är.

Allt fler upptäcker de Nya Moderaterna, som lyssnar och bryr sig och jag tror att även Du Anders med lite diskussion till förstår att framtidens parti är de Nya Moderaterna.

Jag utesluter inte din syn på samhället men det ryms inom vår syn på samhällsstrukturen. Välkommen Anders!

Hälsningar Lars-Olof Reinfeldt (m)

0 Comments:

Post a Comment

<< Home